Intervju med Aljoša Lagumdžija, VD för Södertälje City, vinnare av Årets Centrumutvecklare 2024

Nyligen utsågs Aljoša Lagumdžija till "Årets centrumutvecklare", en utmärkelse som speglar hans framstående insatser i förvandlingen av Södertäljes stadskärna. Med en bakgrund inom basket och turismvetenskap har Aljoša kombinerat sina unika erfarenheter och färdigheter för att leda ett dynamiskt och framgångsrikt arbete med att skapa en levande och attraktiv stadskärna.

Aljoša kom till Södertälje som tonåring för att spela basket och studera, vilket blev den första anledningen till hans koppling till staden. Efter att ha bott i Linköping, där hans föräldrar bodde kvar, valde Aljoša att fortsätta sin utbildning inom turismvetenskap på Södertörns Högskola, ett ämne som lockade honom med sitt fokus på besöksnäringen. Med en examen i turismvetenskap började han arbeta med frågor som rörde turism och besöksnäring i Södertälje.

Hans karriär i Södertälje tog fart när han fick en tjänst på turistbyrån och sedan började arbeta med besöksnäringsfrågor på Södertälje kommun. Efter att ha arbetat med dessa frågor i ungefär sju år, fick Aljoša 2017 frågan om han kunde ta på sig rollen som tillförordnad chef för den nya organisationen Södertälje City. Denna organisation hade som mål att skapa en mer levande och attraktiv stadskärna.

Aljoša accepterade utmaningen och har sedan dess varit drivkraften bakom många av de initiativ och projekt som har hjälpt till att omvandla Södertälje. Med ett tydligt mål att göra Södertälje till en stadskärna i toppklass har han arbetat intensivt med stadsutveckling och att förmedla en positiv bild av staden.

Hans arbete har präglats av en stark samarbetsvilja, där han har lyckats samla olika aktörer – från kommun och fastighetsägare till restaurangägare och invånare – för att dra åt samma håll. Detta samarbete har varit avgörande för att övervinna de utmaningar som staden har stått inför och för att kunna genomföra de många projekt som har bidragit till stadens positiva utveckling.

Konkreta projekt som har förvandlat Södertälje, vinnare av utmärkelsen Årets Stadskärna 2024

Under de senaste åren har Södertälje genomfört en rad konkreta projekt som har bidragit till stadens förvandling. Dessa initiativ har syftat till att förbättra stadens infrastruktur, skapa attraktiva mötesplatser och stärka stadens image.

Nya bostäder och hotell

Ett av de mest framstående projekten är uppbyggnaden av ett nytt hotell vid Marenplan, en central plats som ofta beskrivs som stadens vardagsrum. Detta område har genomgått en omfattande upprustning, vilket inkluderar både nya hotellrum och förbättrade evenemangsplatser. Hotellet, som nu reser sig våning för våning, är ett tydligt exempel på stadens ambition att skapa attraktiva boende- och besöksalternativ.

Stora torget och uteserveringar

Stora torget, som tidigare var en relativt tom och oanvänd yta, har också fått nytt liv. Genom att skapa rätt förutsättningar för näringslivet att etablera sig där, har torget nu blivit en levande mötesplats med flera nya restauranger och uteserveringar. Denna förändring har gjort torget till en central punkt för socialt liv i staden.

Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Marenplan och hotellet. Illustration: Fojab.

Belysningsprojekt

Ett av de mest effektiva initiativen för att öka tryggheten och attraktiviteten i stadskärnan har varit olika belysningsprojekt. När Aljoša och hans team började arbetet, fanns det runt 20 installationer av belysning i stadskärnan. Idag har antalet stigit till omkring 60 installationer. Dessa installationer har inte bara förbättrat tryggheten under de mörka månaderna, utan har också bidragit till att göra stadskärnan mer inbjudande och estetiskt tilltalande. Genom att marknadsföra belysningen som en del av ett promenadstråk har invånarna uppmuntrats att utforska staden även under kvällstid.

Trygghetsvandringar och förbättringar

För att ytterligare öka tryggheten har Södertälje genomfört flera trygghetsvandringar tillsammans med polisen, kommun, fastighetsägare och näringsliv. Dessa vandringar har syftat till att identifiera och åtgärda problemområden, såsom klotter och dålig belysning. Ett specifikt exempel är Stadsparken, som tidigare var en mörk och otrygg plats. Genom installationer av belysning och andra förbättringar har parken blivit en populär plats för invånarna att vistas i, och polisen har noterat en ökad känsla av trygghet i området.

Samarbetet med Christer Ringstrand och MK Illumination

En del av Södertäljes framgång med belysningsprojekten har varit det nära samarbetet med Christer Ringstrand från MK Illumination. Christer har inte bara agerat som leverantör av belysningslösningar, utan har också fungerat som en ovärderlig rådgivare och medlem i projektgruppen. Detta samarbete har varit avgörande för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för stadens belysning och trygghet.

Integrering i arbetsgruppen

När Aljoša Lagumdžija började sitt arbete med Södertäljes stadsutveckling, var kontakten med MK Illumination redan etablerad genom kommunen. Christer hade redan byggt upp en relation med Aljošas kollegor på kommunen. För att optimera arbetet med stadens belysning, beslutade Aljoša att inkludera Christer direkt i arbetsgruppen. Detta innebar att Christer inte bara sålde produkter utan också deltog aktivt i planeringen och utförandet av belysningsprojekten.

“Vi bjöd med Christer in i arbetsgruppen så han är med och tycker till och kommer med inspel. Vi planerar det här tillsammans, vilket tror jag är lite unikt,” säger Aljoša. Denna integrering gjorde att Christer kunde bidra med sin expertis och praktiska råd, vilket resulterade i mer genomtänkta och anpassade lösningar för staden.

Christer blir en del av arbetsteamet istället för en säljare som står utanför och försöker sälja in produkter. Han är med och tycker till och planerar det här tillsammans med oss.

Bidrag till hållbara och långsiktiga lösningar

Christers roll i arbetsgruppen har varit mer än bara en teknisk rådgivare. Genom att arbeta nära stadens team har han bidragit till att skapa hållbara och långsiktiga lösningar. Han har hjälpt till att identifiera de bästa belysningsalternativen för olika delar av stadskärnan, och har ofta rekommenderat återanvändning av befintliga resurser från MK Illumination istället för att alltid köpa nytt.

“Christer blir en del av arbetsteamet istället för en säljare som står utanför och försöker sälja in produkter. Han är med och tycker till och planerar det här tillsammans med oss,” berättar Aljoša. Detta nära samarbete har lett till att Södertälje har kunnat genomföra belysningsprojekt som inte bara är estetiskt tilltalande, utan också ekonomiskt hållbara och effektiva.

Transparens och öppen kommunikation

En av de stora fördelarna med att ha Christer som en del av arbetsgruppen har varit den öppna och transparenta kommunikationen. Christer har alltid varit ärlig i sina råd och har ibland föreslagit att staden återanvänder befintlig belysning från MK Illumination  istället för att köpa ny. Detta har inte bara sparat pengar utan också främjat en hållbar approach till stadsutveckling.

“Vi pratar helt öppet om vad vi tycker om olika förslag. Ibland har Christer gett feedback som, ‘Vet ni vad? Ni behöver inte köpa det här. Ni kan återanvända grejerna istället och satsa på något annat.’ Denna typ av råd är mycket värdefulla,” förklarar Aljoša. Denna transparens har skapat en stark och tillitsfull relation mellan staden och MK Illumination, vilket har varit avgörande för projektens framgång.

En tajt arbetsgrupp med god kemi

Samarbetet med Christer har också resulterat i en arbetsgrupp med god kemi och en positiv arbetskultur. Aljoša beskriver hur gruppen har utvecklat en speciell jargong och hur de kan skämta och ha roligt tillsammans, vilket har bidragit till en kreativ och produktiv arbetsmiljö.

“Gruppen har blivit väldigt tajt, och det har varit väldigt kul att jobba med dessa projekt. Vi börjar redan i maj med att planera inför nästa år, och vi träffas flera gånger under året för att utvärdera vad som har fungerat och vad som kan förbättras,” säger Aljoša. Denna kontinuerliga utvärdering och planering har säkerställt att projekten ständigt förbättras och att staden alltid ligger steget före i sitt arbete med att skapa en attraktiv och trygg stadskärna.

Foto: Jonas Persson

Visionen för framtidens Södertälje

Under Svenska Stadskärnors årskonferens vann Södertälje utmärkelsen “Årets stadskärna”. Erkännandet är en stor milstolpe för Södertälje, men för Aljoša Lagumdžija och hans team är det bara början på en längre resa mot en ännu mer levande och attraktiv stad. Visionen för Södertälje är tydlig: att skapa en stadskärna i toppklass som är en självklar mötesplats och som erbjuder mångfald och puls hela dygnet.

Fokus på utveckling och nya koncept

Framtiden för Södertälje innebär fortsatt fokus på att utveckla nya stråk, kvarter, hotell och koncept som kan stärka stadens attraktivitet. Genom att locka nya etableringar inom restaurang, handel och evenemang strävar staden efter att erbjuda ett diversifierat och högkvalitativt utbud.

Evenemang och aktiviteter

Södertälje planerar att fortsätta satsa på stora evenemang som kan dra nytta av stadens unika position och resurser. Ambitionen är att arrangera betydande evenemang som Musikhjälpen, vilket skulle ge staden ytterligare exponering och locka fler besökare.

Samarbete och engagemang

Genom starka samarbeten, som det med Christer Ringstrand och MK Illumination, och ett engagerat lokalsamhälle, kommer Södertälje fortsätta att bygga på sina framgångar. Denna samarbetsmodell har visat sig vara effektiv för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar, och det är något som staden planerar att utveckla vidare.

Årskonferens 2025

Efter att ha vunnit utmärkelsen “Årets stadskärna” ser Södertälje fram emot att vara värd för nästa års Svenska Stadskärnors årskonferens 2025. Detta blir en möjlighet att välkomna delegater från hela landet och visa upp stadens framsteg och framtidsplaner.

“Vi ser fram emot möjligheten att välkomna fler besökare och fortsätta utveckla vår stad,” säger Aljoša Lagumdžija med ett leende. Med ett starkt engagemang och en tydlig vision är Södertälje på god väg att förverkliga sina ambitioner och fortsätta växa som en attraktiv och dynamisk stadskärna.

MK Illumination

Med över 20 års erfarenhet är MK Illumination din partner för spektakulära ljusinstallationer och belyst konst.

Vi är stolta nationella partners till Svenska Stadskärnor som bland annat står bakom priset Årets Stadskärna. 

Årets Centrumutvecklare

Utmärkelsen Årets Centrumutvecklare instiftades av föreningen Sveriges Centrumutvecklare år 2012 och tilldelas en person som på ett framgångsrikt sätt genomfört en utvecklingsprocess, projekt, en kampanj eller ett arbete inom ramen för centrumutveckling i stadskärna, handelsplats eller köpcentrum.

Juryns motivering

Årets vinnare har visat att stärkt samarbete kring stadens lokala utveckling gett långsiktiga resultat inom alltifrån strategiska planer och trygghet till hållbara operativa evenemang. Vinnaren har också med passion och glädje verkat för stadens marknadsföring av platsvarumärket som ökat stolthet och engagemang hos både företag och invånare.
Vinnaren har även bidragit till att synliggöra rollen och vår yrkeskår som centrum- och platsutvecklare i en regional och nationell kontext.

Årets vinnare är en målmedveten och ambitiös kollega som gärna delar med sig i alla lägen!

Källa: Sveriges centrum och platsutvecklare

Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadens eller ortens centrum genom samarbete mellan både offentliga och privata aktörer.

Juryns motivering

En stadskärna i toppklass som är en självklar mötesplats för alla. Med de ledorden har Södertälje samverkat kring innovativa utvecklingsprojekt, skapat spännande aktiviteter för ungdomar och ökat tryggheten i stadsmiljön.

Varumärket Södertälje fylls med positiva värden och staden skapar sig en nationell position som destination. Kontinuitet och långsiktighet präglar arbetet och genom att fortsätta på den inslagna vägen kan man nå långt i strävan att skapa en fantastisk stadskärna.

Källa: Svenska Stadskärnor

MK Illumination

Med över 20 års erfarenhet är MK Illumination din partner för spektakulära ljusinstallationer och belyst konst.

Vi är stolta nationella partners till Svenska Stadskärnor som bland annat står bakom priset Årets Stadskärna. 

MK Illumination AB
Kamaxelgatan 8,
212 41 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 630 04 00
info@mk-illumination.se

Vill du ha direktkontakt med någon av oss?

Klicka här för att komma till kontaktsidan