MK Illumination Organic och Reganic – Ett hållbart alternativ

Organic är ett utmärkt exempel på hur vi balanserar hållbarhet och kvalitet. Produkten består av en innovativ blandning av trä och återvunnen polymer, där träet härrör från PEFC-certifierade skogar.

MK Illumination Organic – Trä från PEFC-certifierade skogar, en bra balans mellan hållbarhet och kvalitet

Vår produkt, Organic, är ett utmärkt exempel på hur vi balanserar hållbarhet och kvalitet.

Organic består av minst 30 % trä, vilket härrör från beskärning av träd som utförs för att bibehålla trädens hälsa. Träet kommer från PEFC-certifierade skogar och källor lokalt inom en radie av 100 km från leverantören. Resten av produkten, 70 %, är gjord av polymer från återvunnen olja, vilken återvinns från livsmedelsindustrin. 

Tidigare använde vi biobaserade material, men denna nya sammansättning minskar användningen av ny plast signifikant.

Det är värt att poängtera att användningen av 30 % trä innebär 30 % mindre plast. Hela produkten är 100 % återvinningsbar som plast/polypropen.

Intressant att notera är att medan Organic är 100 % återvinningsbar som plast/polypropen, kan vissa andra produkter på marknaden innehålla material som komplicerar återvinningsprocessen. Exempelvis kan vissa färgämnen, som används för att ge produkter deras distinkta utseende, faktiskt begränsa möjligheterna för återvinning och kompostering. Dessa produkter kan kräva industriella komposteringsprocesser som involverar både tryck och energi för att bryta ner materialen, något som inte är nödvändigt med vår helt återvinningsbara Organic.

Fakta om PEFC-certifierade skogar

PEFC-certifiering spelar en viktig roll i att främja hållbart skogsbruk och bevarandet av våra skogar. Här är några nyckelfakta om vad PEFC-certifiering innebär och varför det är viktigt:

Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett internationellt system för certifiering av hållbart skogsbruk. PEFC främjar hållbart skogsbruk genom att säkerställa att skogar förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sociala värden.

Hållbart skogsbruk

PEFC-certifiering garanterar att skogarna förvaltas på ett hållbart sätt, vilket innebär att de upprätthåller och förbättrar skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster samtidigt som de uppfyller sociala och ekonomiska krav. Enligt PEFCs egna uppgifter omfattar deras certifiering över 280 miljoner hektar skog världen över​.

Spårbarhet

Certifieringen säkerställer spårbarhet genom hela leveranskedjan, från skog till slutprodukt. Detta innebär att varje steg i försörjningskedjan övervakas noggrant genom oberoende revisioner för att säkerställa att endast hållbart skördat trä används​.

Lokalt och globalt

PEFC-certifierade skogar finns både lokalt och globalt, vilket bidrar till hållbar skogsförvaltning världen över. Med över 20,000 företag och organisationer som har erhållit PEFC-spårbarhetscertifikat, bevisar detta deras engagemang för ansvarsfull sourcing av certifierade produkter.

Fördelar

Användning av PEFC-certifierat trä innebär stöd för ansvarsfullt skogsbruk och bidrar till bevarandet av skogar för framtida generationer. Certifieringen ger skogsägare och förvaltare ett verktyg för att demonstrera sina hållbara metoder och möjliggör för konsumenter och företag att köpa produkter som stöder hållbar utveckling​.

Källa: PEFC

Hör av dig till Magnus för frågor
och annan information:

Magnus Alnerud

Key Account Manager
+46 (0) 40 630 44 60
+46 (0) 73 202 55 10

MEr som kan intressera dig...

MK Illumination AB
Kamaxelgatan 8,
212 41 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 630 04 00
info@mk-illumination.se

Vill du ha direktkontakt med någon av oss?

Klicka här för att komma till kontaktsidan